arbeidsovereenkomst met 65-plussers

Wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een 65-plusser (iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt) of wanneer een werkgever een werknemer die met pensioen gaat nog in dienst wil houden,  zijn er aantal mogelijkheden:

 1. Bestaande arbeidscontract door laten lopen
 2. Opstellen nieuw arbeidscontract
 3. Inhuren medewerker als ZP’er
 4. Inlenen medewerker via een uitzendcontract

1.       Bestaande arbeidscontract door laten lopen (contract voor onbepaalde tijd)

 • Doorbetalen bij ziekte. (eerste 13 weken van de ziekteperiode)
 • Re-integratie verplichtingen tijdens de ziekte periode. (max. 13 weken)
 • Opzegtermijn 1 maand. Geen transitievergoeding.

2a.   Opstellen nieuw arbeidscontract (max. 6 contracten voor bepaalde tijd in max. 48 maanden)

 • Doorbetalen bij ziekte. (eerste 13 weken van de ziekteperiode)
 • Re-integratie verplichtingen tijdens de ziekte periode. (max. 13 weken)
 • Opzegtermijn 1 maand. Geen transitievergoeding.
Lees hier meer over de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

2b.  Nulurencontract voor bepaalde tijd

Om doorbetaling bij ziekte te voorkomen wordt nog wel eens gebruik gemaakt van een zgn. nul-urencontract (want wanneer er bij ziekte nuluren doorbetaald moet worden blijft het € 0,- kosten). Echter, wanneer een werknemer dit na 26 weken voor de rechter brengt, zal de rechter kijken naar het gemiddeld aantal uren dat de betreffende werknemer de afgelopen periode (26 weken) daadwerkelijk heeft gewerkt en bepalen dat dit aantal uren bij ziekte moet worden doorbetaald. Met andere woorden: een rechter ziet dit als oneigenlijk gebruik van het nul-urencontract.

3.       Inhuren als ZP’er

Dit is waarschijnlijk duur en medewerker heeft van de belastingdienst een VAR= Verklaring Arbeidsrelatie nodig, moet ingeschreven staan bij de KvK en zelf voor belastingafdracht zorgen.

4.       Inlenen als uitzendkracht

 • Wel mogelijk als nul-urencontract.
 • Geen doorbetaling bij ziekte: Geen werk = geen kosten.
 • Overeenkomst kan zonder kosten worden ontbonden.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij gaan graag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met u aan.