Behouden van ervaren vakkrachten

In sommige sectoren is het momenteel moeilijk om goed gekwalificeerd personeel telasser vinden. In het bijzonder in de meer technische beroepen, zoals lassers, loodgieters/installateurs, metaalbewerkers (draaiers en bankwerkers), komt dit voor.  Goed opgeleide vakkrachten blijken er niet voldoende te zijn. Het kan dan ook een uitkomst zijn om ervaren, AOW-gerechtigde krachten in dienst te houden (of te nemen) en ze te laten werken middels een
uitzendconstructie. Want dan heeft u nog alle voordelen in huis van een ervaren vakman en heeft niet de arbeidsrechtelijke risico’s zoals bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte.

Uiteraard geldt dit niet alleen in geval van mensen met een technisch beroep; iedere werkgever kan zijn voordeel doen met het in dienst houden dan wel nemen van een 65-plusser.

Wegvloeien van vakkennis en kunde.

In het verleden werden vakkennis en kunde vaak als vanzelfsprekend overgedragen van vader op zoon. Heden ten dage is dit nog maar zelden zo en zien we dat er vakkennis, kunde en ervaring verloren gaat omdat veel goede vakkrachten, al dan niet vervroegd, met pensioen zijn gegaan.

Hierdoor moeten bedrijven vaak noodgedwongen zelf intern opleiden.

Behoud van ervaring: mes snijdt aan 2 kanten.

Wanneer bedrijven de ervaren krachten langer weten te behouden heeft dit twee voordelen. Door de oudere vakkrachten langer binnen het bedrijf te houden blijven de vakkennis, de kunde en de ervaring (langer) in huis. Tegelijkertijd kan de senior ingezet worden om jongeren op te leiden en zijn vakkennis, kunde en ervaring over te brengen, waardoor deze behouden blijft voor de onderneming.

Lees ook ‘Voordelen van 65-plus uitzendkrachten voor werkgever’.

Lees ook ‘Arbeidsovereenkomst met 65-plussers’.

 contract 65+, arbeidscontract met 65-plusser, 65plus contract