VELUWE65PLUS is een Sociale onderneming met als sociaal doel: de vitaliteit onder senioren verhogen door ze in beweging te brengen.  Dit doen we door senioren betaald werk te bieden.

In 2020 willen we, naast meer senioren aan werk helpen, een start maken met het organiseren van andere activiteiten (dan betaald werk) die senioren in beweging brengen.

Enquêteformulier

 

Verification