Sociaal en  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met 65-plussers

 
Langer gezond(er) blijven

Door (langer) te werken blijven 65-plussers actief bezig, wat een positief effect heeft op hun vitaliteit en gezondheid.
Actief deelnemen aan het werkzame leven brengt regelmaat, en waardering voor iemands inzet en draagt bij tot zelfrespect.
Dit alles draagt bij tot zelfredzaamheid, en het hebben van een werkkring brengt mensen met elkaar in contact. Het zorgt voor sociale cohesie en gaat vereenzaming tegen. Dit alles draagt er toe bij dat er minder beroep wordt gedaan op de gezondheidszorg.

Behouden van kennis, kunde en ervaring

Door senioren langer en meer in te zetten in het arbeidsproces wordt kennis, kunde en ervaring langer behouden en ontstaan er meer mogelijkheden om deze over te dragen, waardoor deze kennis, kunde en ervaring voor langere tijd behouden blijft.

Financieel noodzaak

Door het jarenlang niet indexeren van de AOW uitkering en het verlagen van pensioen uitkeringen krijgen 65-plussers / AOW’ers een steeds lager inkomen. Bijverdienen wordt voor velen steeds vaker noodzaak. Door 65-plussers te laten bijverdienen gaan we armoede in deze leeftijdsgroep tegen.

Veranderende arbeidsmarktverhoudingen

vrolijke 65-plusser

Veluwe65plus signaleert diverse maatschappelijke ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de arbeidsmarktsituatie in de Veluwe e.o. Factoren als vergrijzing, het besef van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid en technologische ontwikkeling vragen een andere manier van kijken naar het beschikbare arbeidspotentieel en arbeidsverhoudingen. De arbeidsmarkt is aan grote en snelle veranderingen onderhevig. Door in gesprek te blijven met onze klanten, 65-plus uitzendkrachten, eigen medewerkers en andere betrokkenen, vergroten we onze inzichten en kunnen wij een waardevolle speler zijn in deze uitdagende markt.

Betaalbaarheid van Sociale stelsel

Er is momenteel sprake van een dubbele vergrijzing: Ten eerste blijven meer mensen langer leven (we worden ouder). Hierdoor neemt de oudere bevolking toe. Ten tweede worden er minder mensen geboren, waardoor de jongere (beroeps)bevolking kleiner wordt. Daar komt nog eens bij dat de afgelopen jaren de babyboom-generatie met pensioen is gegaan.

Dit heeft grote gevolgen voor de betaalbaarheid van het sociale stelsel. Aangezien de premies voor ons sociale stelsel worden opgebracht door de beroepsbevolking, en de zwaarste sociale last de AOW-uitkeringen zijn (de kosten voor de AOW zijn ca. 3x zo hoog als de kosten voor de WW of WIA uitkeringen). Daarom heeft het kabinet besloten de AOW leeftijd te verhogen (stapsgewijs naar 67 jaar) waardoor de beroepsbevolking groter wordt en het aantal AOW-uitkeringen minder hard stijgt.

Werken met uitzendkrachten van VELUWE65PLUS heeft SROI-waarde.

lees hier meer>

 

Veluwe65plus is maatschappelijk betrokken en daarom aangesloten bij diverse maatschappelijke netwerken:

aangesloten bij Social Enterprise NL: de beweging voor sociaal ondernemers: ondernemers die kiezen voor maatschappelijke waarde.

VeluwefondsAmbassadeur van Veluwefonds (Wordt ook donateur!)