VELUWE65PLUS is een onderneming met een sociaal doel.

Onze missie is het verhogen van vitaliteit en sociale cohesie van senioren.

.

Theorie van Verandering

Dit doen we door senioren werk aan te bieden en door andere activiteiten te organiseren die senioren in beweging brengen.

Door (langer) te werken blijven 65-plussers actief bezig, wat een positief effect heeft op hun vitaliteit en gezondheid.
Actief deelnemen aan het werkzame leven brengt regelmaat, en waardering voor iemands inzet en draagt bij tot zelfrespect.
Dit alles draagt bij tot zelfredzaamheid, en het hebben van een werkkring brengt mensen met elkaar in contact. Het zorgt voor sociale cohesie en gaat vereenzaming tegen. Dit alles draagt er toe bij dat er minder beroep wordt gedaan op de gezondheidszorg.

Activiteiten:

• Om werkgevers te interesseren en werkzaamheden te vinden waarvoor de senioren ingehuurd worden plegen we acquisitie op allerlei manieren: VELUWE65PLUS heeft een goed vindbare website, we maken reclame middels advertenties, reclame langs de snelweg, op diverse social media. En werken aan de naamsbekendheid door op netwerkbijeenkomsten in contact te komen met andere ondernemers/werkgevers. We publiceren artikelen over de voordelen van 65plus uitzendkrachten en spreken hierover op bijeenkomsten/ seminars.  
• Interessant voor werkgevers is het feit dat uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt aanzienlijk voordeliger zijn dan reguliere uitzendkrachten en zelfs voordeliger dan personeel dat een werkgever rechtstreeks in dienst heeft. Dit komt omdat voor een AOW’er geen pensioenpremies meer betaald worden.
• Daarnaast schrijven we senioren die nog graag werkzaamheden willen verrichten bij ons in. Met al deze senioren voeren we een uitvoerig intakegesprek (van ca. één uur), waarin we ze aandacht geven en luisteren naar wat voor een werkzaamheden ze willen uitvoeren (en wat niet) en onder welke voorwaarden.
• Winsten uit de uitzendactiviteiten worden ingezet om activiteiten te organiseren die bijdragen aan vitaliteit en sociale cohesie van senioren.
Denk hierbij aan het organiseren van een wandeling, een fietstocht, een dansavond, een jeu de boule avond en een tennisdag. zie http://www.veluwe65plus.nl/jaaragenda
Uiteraard heeft VELUWE65PLUS ook AOW´ers werken binnen de eigen organisatie.

Effecten:

• Hierdoor vragen werkgevers ons om allerlei werkzaamheden in te vullen met 65-plus uitzendkrachten.
In tien jaar tijd hebben we ca. 2500 senioren ingeschreven die nog graag willen werken. (= ca. 250 per jaar)
• Hierdoor komen (meer) senioren in beweging.
• Hierdoor hebben senioren meer sociale contacten; met collega’s, met klanten e.a.
• Hierdoor hebben meer senioren een stukje extra inkomen.

Resultaat:

• In 10 jaar tijd (2013-2023) hebben ca.750 senioren werkzaamheden verricht via VELUWE65PLUS.
• Dit behelst ca. 260.000 uren beweging.
• In 2023 heeft werken via VELUWE65PLUS ca. 43000 bewegingsuren voor senioren opgeleverd. (2022: 48000 uur, 2021: 29000 uur, 2020: 23000, 2019: >29000, 2018: 29505, 2017: ca. 18498, 2016: ca. 12000)

• Per maand ontvangen ca. 120 senioren extra inkomen via VELUWE65PLUS.
• Per jaar hebben ca. 150 senioren een werkkring en meer sociale contacten en extra inkomen.

Financieel beleid:

Winsten uit de uitzendactiviteiten worden ingezet om activiteiten te organiseren die bijdragen aan vitaliteit en sociale cohesie van senioren. Zie Jaaragenda.

VELUWE65PLUS voert een gematigd loonbeleid. Dit betekent dat medewerkers en directeur worden betaald volgens de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen. Daarnaast is er vastgelegd dat medewerkers en directeur maximaal 3% loonsverhoging per jaar kunnen krijgen.

SROI: Social Return on Investment

Werken met uitzendkrachten van VELUWE65PLUS heeft SROI-waarde. lees hier meer>

In 2023 was VELUWE65PLUS finalist (en winnaar van) de award Meest inspirerende sociaal werkgever: