VELUWE65PLUS is een onderneming met een sociaal doel.

Onze missie is het verhogen van vitaliteit en sociale cohesie van senioren.

Dit doen we door senioren werk aan te bieden en door andere activiteiten te organiseren die senioren in beweging brengen.

Theorie van Verandering

Activiteiten:

• Om werkgevers te interesseren en werkzaamheden te vinden waarvoor de senioren ingehuurd worden plegen we acquisitie op allerlei manieren: VELUWE65PLUS heeft een goed vindbare website, we maken reclame middels advertenties, reclamedoek langs de snelweg, op diverse social media. En werken aan de naamsbekendheid door op netwerkbijeenkomsten in contact te komen met andere ondernemers/werkgevers. We publiceren artikelen over de voordelen van 65plus uitzendkrachten en spreken hierover op bijeenkomsten/ seminars.  
• Interessant voor werkgevers is het feit dat uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt aanzienlijk voordeliger zijn dan reguliere uitzendkrachten en zelfs voordeliger dan personeel dat een werkgever rechtstreeks in dienst heeft. Dit komt omdat voor een AOW’er geen pensioenpremies meer betaald worden.
• Daarnaast schrijven we senioren die nog graag werkzaamheden willen verrichten bij ons in. Met al deze senioren voeren we een uitvoerig intakegesprek (van ca. één uur), waarin we ze aandacht geven en luisteren naar wat voor een werkzaamheden ze willen uitvoeren (en wat niet) en onder welke voorwaarden.
• In de nabije toekomst willen we ook andere activiteiten organiseren waarmee we senioren in beweging brengen. Te denken valt aan wandelingen, fietstochten, golf- en tennistoernooien, kortingen bij sportscholen en activiteiten i.s.m. sportverenigingen.

Effecten:

• Hierdoor vragen werkgevers ons om allerlei werkzaamheden in te vullen met 65-plus uitzendkrachten.
In acht jaar tijd hebben we ca. 1800 senioren ingeschreven die nog graag willen werken. (= ca. 225 per jaar)
• Hierdoor komen (meer) senioren in beweging.
• Hierdoor hebben senioren meer sociale contacten; met collega’s, met klanten e.a.
• Hierdoor hebben meer senioren een stukje extra inkomen.

Resultaat:

• In 8 jaar tijd (2013-2020) hebben ca.350 senioren werkzaamheden verricht via VELUWE65PLUS.
• Dit behelst ca. 100.000 uren beweging.
• In 2020 heeft werken via VELUWE65PLUS ca. 23000 bewegingsuren voor senioren opgeleverd. (2019: >29000 uur, 2018: 29505, 2017: ca. 18498, 2016: ca. 12000)

• Per maand ontvangen ca. 70 senioren extra inkomen via VELUWE65PLUS.
• Per jaar hebben ca. 100 senioren een werkkring en meer sociale contacten en extra inkomen.

Financieel beleid:

Winsten uit de uitzendactiviteiten worden ingezet om activiteiten te organiseren die bijdragen aan vitaliteit en sociale cohesie van senioren.

VELUWE65PLUS voert een gematigd loonbeleid. Dit betekent dat medewerkers en directeur worden betaald volgens de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen. Daarnaast is er vastgelegd dat medewerkers en directeur maximaal 3% loonsverhoging per jaar kunnen krijgen.