vacature buschauffeur-D testritten

Bij een werkgever in Apeldoorn mogen wij kandidaten voorstellen voor het maken van testritten met hun eigen bus.

Het bedrijf ontwikkelt elektrisch aandrijvingen voor bussen.

De taken van de test chauffeur bestaan uit:

 • Uitvoeren van testritten op de openbare weg of specifieke testen voor design validatie op externe testcentra.
 • Uitvoeren van demonstratieritten met klanten.
 • Starten/stoppen van eenvoudige meetprogramma’s en de data op de correcte locatie opslaan.
 • Vastleggen van observaties en foutmeldingen in testvoertuig logboek.
 • Uitvoeren van algemene voertuiginspecties voorafgaand aan testritten zoals o.a. bandenspanning, controle op lekkages van lucht en vloeistoffen en verlichting.
 • Input leveren voor de root cause analyse van failure events.
 • Testvoertuig aan en van de lader halen/ zetten.
 • Laden- en lossen van voertuig met testmassa en het wegen van het testvoertuig.
 • Organiseren van repatriëring bij voertuig falen tijdens testritten.
 • Urenregistratie
 • Uitvoeren van kleine reparatiewerkzaamheden aan voertuig zoals o.a. lampen vervangen, wielen wisselen, etc.
 • Organiseren van onderhoud en APK aan bus gerelateerde onderdelen in overleg met werkplaats of externe partijen.
 • Bijhouden en regelen van voorraad/ gereedschap in voertuig.
 • Schoonmaken en netjes houden van testvoertuig (interieur en exterieur).
 • Input leveren voor de verbetering van de componenten.

Verantwoordelijkheden

De test chauffeur is verantwoordelijk voor:

 • Het zich houden aan wegenverkeerswet en/of geldende richtlijnen op externe testcentra;
 • Het zich houden aan rij- en rusttijden als bedoeld in de rij- en rusttijdenwet.
 • Voorafgaand aan de uitvoering van de taken melden van beperkingen aan de leidinggevende omtrent medische beperkingen en/of geldigheid van rijbewijs, code 95 en medische keuring;
 • Het tijdig organiseren van onderhoud zodanig dat de uitvoering van de geplande testen zo min mogelijk negatief wordt beïnvloed in beschikbaarheid van het testvoertuig en betrouwbaarheid van voertuig gerelateerde componenten;
 • Het correct en compleet hebben en houden van de registratie inzake de rij- en rusttijden, testkilometers en foutincidenten;
 • Het juist opvolgen van testinstructies, met name bij uitvoering van testritten zonder test engineer, zodanig dat de test engineer kan vertrouwen dat de gemeten data past bij de afspraken over o.a. route, aantal stops, etc.
 • Het tijdig communiceren van problemen bij de uitvoering van taken zodanig dan passende maatregelen genomen kunnen worden met zo min mogelijk negatief effect op de testplanning;
 • Het schoonhouden van het testvoertuig zodanig dat een externe klant altijd een correcte indruk van het testvoertuig heeft.

Competenties

De test chauffeur is in staat om:

 • Duidelijke beschrijvingen te geven van failure events met o.a. de volgorde in gebeurtenissen en de omstandigheden zodanig dat er bij de root cause analyse geen discussie ontstaat over HOE het heeft plaatsgevonden.
 • Optredende foutmeldingen en/ of andere problemen van het testvoertuig vertalen naar passende opvolging.
 • Testinstructies eenduidig en gestructureerd op te volgen.

Vereisten

 • Rijbewijs D
 • Ruime rij-ervaring met bussen rijbewijs D
 • Code 95
 • Medische keuring
 • Nederlands
 • Engels
 • Makkelijk in de communicatie, voorkomend uiterlijk
 • Niet bang voor remtesten… enz.

(Aantal) werkdagen kan nog in overleg worden vastgesteld.

Interesse?: reageer!

Bent u geïnteresseerd in het invullen van deze werkzaamheden (of kent u iemand die hier uitermate geschikt voor is), neem contact met ons op en laat het ons weten of meldt u aan middels het inschrijfformulier.

meer vacatures in andere regio’s voor vrachtwagenchauffeurs zie vacatures vrachtwagenchauffeurs

Nieuwe vacatures worden doorgaans ingevuld door reeds bij ons ingeschreven werkzoekende senioren.

Volg ons op Facebook voor de meeste actuele vacatures.

Wil jij naast genieten van jouw vrije tijd ook nog graag actief aan de slag zijn? Schrijf je dan hier in of bel voor meer informatie naar: 055-8436282